Загальні положення та умови

§ 1. ВСТУПНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Постачальником послуг і одночасно Продавцем в Інтернет-магазині в домені https://noyopharm.com/ є Noyo Pharm Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością з місцезнаходженням у Варшаві, за адресою: вул. Маривільська 60, кв. 24, 03-042 Варшава, внесена до Реєстру підприємців Національного судового реєстру під номером KRS: 0001008012, з номером NIP: 5242957810 та номером REGON: 523922660, реєстраційні справи зберігаються в Окружному суді столичного міста Варшави у Варшаві, XIV Економічний відділ Національного судового реєстру.
 2. Прийняття цих Умов є добровільним, але необхідним для створення Облікового запису та/або укладення Договору та розміщення Замовлень Клієнтом в Інтернет-магазині.
 3. Продавець здійснює продаж і попередній продаж дієтичних добавок, які в світлі правових норм, в тому числі Закону про безпеку харчових продуктів і харчування (Законодавчий вісник 2006 р. № 171, поз. 1225 з наступними змінами), не є лікарськими засобами, а харчовими продуктами у формі: рідин, капсул, драже, таблеток, пакетиків з порошком та інших подібних формах. Їх призначенням є виключно доповнення раціону Покупця мінералами, вітамінами або іншими речовинами, що мають поживну або іншу фізіологічну дію. Дієтичні добавки, що продаються Продавцем, не є заміною лікарських засобів, призначених Покупцеві лікарем.
 4. Визначення:
  1. Робочий день - один день з понеділка по п'ятницю, за винятком державних свят.
  2. Форма замовлення - електронний сервіс, інтерактивна форма, доступна в домені інтернет-магазину https://noyopharm.com/, що дозволяє оформити Замовлення, зокрема, шляхом додавання Товару в електронний кошик і вказати умови Договору купівлі-продажу, в тому числі спосіб доставки та оплати.
  3. Покупець - сторона Договору купівлі-продажу, укладеного з Продавцем, в тому числі: Споживач, підприємець, юридична особа або організаційна одиниця без статусу юридичної особи, якій Закон надає правоздатність, яка уклала або має намір укласти Договір з Продавцем або яка використовує або має намір використовувати Електронну послугу.
  4. Споживач - Клієнт, який є фізичною особою, що укладає з Продавцем правову угоду, безпосередньо не пов'язану з його підприємницькою або професійною діяльністю. Для цілей цих Умов Споживачами також вважаються фізичні особи, які укладають договір, безпосередньо пов'язаний з їх підприємницькою діяльністю, коли зі змісту договору випливає, що він не має для цієї особи професійного характеру, що випливає, зокрема, з предмета їх підприємницької діяльності, доступного на підставі положень про Центральний реєстр та Інформації про підприємницьку діяльність.
  5. Інтернет-магазин - інтернет-магазин, доступний за інтернет-адресою https://noyopharm.com/ .
  6. Продукт - рухомий товар, доступний в Інтернет-магазині або Консультації з харчування, який є предметом Договору між Покупцем і Продавцем.
  7. Термін виконання Замовлення - кількість робочих днів, протягом яких Продавець виконує розміщене Клієнтом Замовлення, доручає замовлений Продукт перевізнику та доставляє замовлений Продукт за допомогою перевізника в місце, вказане Клієнтом у Бланку Замовлення.
  8. Замовлення - волевиявлення Клієнта, що виражає пряму волю укласти Дистанційний договір, розміщене з використанням засобів дистанційного зв'язку, із зазначенням Продукту, щодо якого Клієнт подає пропозицію укласти Договір, і даних Клієнта, необхідних для можливого укладення та виконання Договору в обсязі, зазначеному в Бланку замовлення (спосіб оплати, спосіб доставки Продукту, місце доставки Продукту і дані Клієнта).
  9. Цивільний кодекс - Закон про Цивільний кодекс від 23 квітня 1964 року (тобто від 10 травня 2018 року, Законодавчий вісник за 2018 рік, поз. 1025 з наступними змінами).
  10. Правила та положення - ці Правила та положення Інтернет-магазину.
  11. Продавець - Noyo Pharm Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością з місцезнаходженням у Варшаві за адресою: вул. Маривільська 60, кв. 24, 03-042 Варшава, внесений до Реєстру підприємців Національного судового реєстру під номером KRS: 0001008012, який має податковий ідентифікаційний номер (NIP): 5242957810 та статистичний номер (REGON): 523922660, реєстраційні справи якого зберігаються в Окружному суді столичного міста Варшави у Варшаві, XIV Комерційний відділ Національного судового реєстру.
  12. Електронна послуга - послуга, що надається Продавцем Покупцеві в електронному вигляді через Інтернет-магазин.
  13. Закон про права споживачів - Закон про права споживачів від 30 травня 2014 р. (Законодавчий вісник 2014 р. поз. 827 з наступними змінами).
  14. Договір - договір купівлі-продажу Продукту, укладений польською мовою між Покупцем та Продавцем.
  15. Кошик - віртуальний інструмент, що дозволяє Клієнту об'єднати вибрані Товари перед їх придбанням та розрахувати їх вартість. Під час вибору Продуктів Покупець може вільно керувати вмістом Кошика, додаючи або видаляючи з нього Продукти.
  16. Акція - строго обмежена в часі знижка на вибрані Товари, які є в пропозиції Продавця і які можуть бути предметом Договору між Покупцем і Продавцем.
  17. Підтвердження покупки - фіскальний чек, рахунок-фактура з ПДВ або інший доказ, наданий Клієнту на його вимогу, що підтверджує факт продажу Продукту.
  18. Newsletter - електронна послуга, на яку Клієнт може замовити/підписатися - через Веб-сайт - послуга електронної розсилки, що надається Продавцем за допомогою електронної пошти, яка дозволяє всім Користувачам автоматично отримувати від Продавця циклічний електронний контент, що містить інформацію про Продавця, Товари, послуги, що надаються пов'язаними з Продавцем суб'єктами, новини та акції в Інтернет-магазині.
  19. Обліковий запис - електронна послуга, в рамках якої Продавець надає Клієнту можливість створити Обліковий запис, позначений індивідуальним ім'ям (логіном) і паролем, створення якого вимагає заповнення Клієнтом Форми, в рамках Облікового запису можна збирати інформацію про Замовлення, розміщені через Обліковий запис, редагувати дані Клієнта, надані маркетингові згоди та переглядати історію Замовлень.
  20. Відгук - вміст, доданий Клієнтом у відповідь на запит Продавця про висловлення думки про Продукт після придбання Продукту.
 5. Використання Інтернет-магазину вимагає, щоб термінальне обладнання та система зв'язку, які використовує Клієнт, відповідали наступним мінімальним технічним вимогам:
  1. наявність комп'ютера або іншого пристрою з доступом до Інтернету;
  2. мати веб-браузер на ваш вибір у запропонованій версії або новішій з увімкненими Java Script, файлами cookie та локальним сховищем: Google Chrome 61, Mozilla Firefox 60, Microsoft Edge 16, Opera 48;
  3. мати активний обліковий запис електронної пошти (e-mail);
 6. Продавець вживає технічні та організаційні заходи, що відповідають ступеню ризику, зокрема заходи, що запобігають отриманню та зміні персональних даних, переданих через Інтернет, неуповноваженими особами - з метою забезпечення безпеки повідомлень і даних, що передаються в Бланку замовлення. Продавець забезпечує безпеку передачі даних, що передаються в Бланку замовлення, шляхом використання протоколу SSL (Secure Socket Layer).
 7. Покупець, який користується Інтернет-магазином, зобов'язаний
  1. користуватися Електронними послугами у спосіб, що відповідає чинному законодавству та положенням цього Регламенту
  2. не надавати і не передавати будь-який незаконний контент
  3. використовувати Електронні сервіси таким чином, щоб не перешкоджати їх функціонуванню;
  4. використовувати будь-який контент, розміщений в Інтернет-магазині та Інформаційному бюлетені, лише для власного особистого користування.
 8. Продавець забезпечує захист переданого цифрового контенту і даних, застосовуючи технічні та організаційні заходи, щоб захистити їх від отримання неуповноваженими особами (наприклад, шифрування SSL, паролі доступу, антивірусне програмне забезпечення). Однак Продавець вказує, що використання Інтернету та послуг, що надаються в електронному вигляді, пов'язане з ризиком проникнення шкідливого програмного забезпечення в ІКТ-систему та пристрій Клієнта або несанкціонованого доступу до даних Клієнта з боку третіх осіб. З метою мінімізації цих ризиків Клієнт зобов'язаний використовувати відповідні технічні засоби захисту, такі як використання актуальних версій програмного забезпечення, використання надійних та унікальних паролів, а також використання антивірусного програмного забезпечення. Прийняття Умов є добровільним, але необхідним для укладення Договору. Положення цих Умов не мають на меті виключити або обмежити будь-які права Клієнта, який також є Споживачем, на які він має право відповідно до обов'язкових положень законодавства. У разі будь-якої невідповідності між положеннями цих Умов та вищезазначеними нормативно-правовими актами, переважну силу мають положення загальноприйнятого законодавства.
 9. Всі фотографії Товарів та інші матеріали (включаючи тексти, графіку, логотипи), розміщені в Інтернет-магазині, Формі замовлення, Розсилці, є власністю Продавця або використані Продавцем за згодою третіх осіб, які володіють авторськими правами або правами інтелектуальної власності на них. Забороняється копіювання фотографій та інших графічних матеріалів і використання передруків текстів з Інтернет-магазину, Форми замовлення, Розсилки, в тому числі розміщення їх в мережі Інтернет без письмової згоди Продавця або будь-якої іншої третьої особи, яка володіє правами на них.
 10. Забороняється завантажувати зображення з сайту Інтернет-магазину, Розсилки і використовувати їх в маркетингових і комерційних цілях. Використання вищезазначених матеріалів без письмової згоди Продавця або будь-якої іншої третьої особи, що володіє авторськими правами або правами інтелектуальної власності, є незаконним і може бути підставою для притягнення винних осіб до цивільної та кримінальної відповідальності.

§ 2. ПОСЛУГИ, ЩО НАДАЮТЬСЯ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ

 1. Послуги, що надаються Продавцем в електронному вигляді через Інтернет-магазин, складаються з
  1. a) презентації Продуктів;
  2. b) забезпечення можливості укладення Договору купівлі-продажу за допомогою Бланку замовлення.
  3. в) Обліковий запис,
  4. d) Інформаційний бюлетень;
  5. e) Думки.
 2. Використання Облікового запису можливе після
  1. a) заповнення Клієнтом Форми з даними для створення Облікового запису,
  2. б) натискання кнопки "Створити обліковий запис"
  3. в) підтвердження бажання створити Обліковий запис, натиснувши на посилання підтвердження, автоматично надіслане на вказану адресу електронної пошти
  4. d) у Реєстраційній формі Одержувачу послуг необхідно вказати такі дані: ім'я та прізвище, адресу (вулиця, номер будинку/квартири, поштовий індекс, населений пункт), адресу електронної пошти, контактний номер телефону та пароль.
 3. Послуга Облікового запису надається безкоштовно протягом необмеженого періоду часу. Клієнт має можливість у будь-який час і без пояснення причин видалити Обліковий запис (відмовитися від Облікового запису), надіславши відповідну заяву в письмовій або електронній формі на адресу [email protected] або скориставшись функцією видалення облікового запису, доступною в Обліковому записі. Видалення облікового запису Клієнта не означає відкликання маркетингових згод (надісланих електронною поштою або SMS/MMS/по телефону). Користуючись Послугою облікового запису, Клієнт повинен дотримуватися наступних рекомендацій з безпеки:
  1. a) Пароль слід запам'ятати, а не записати. Пароль повинен складатися щонайменше з однієї великої літери, щонайменше однієї малої літери та щонайменше однієї цифри або спеціального символу. Мінімальна допустима довжина пароля - 8 символів.
  2. b) Суворо забороняється розголошувати паролі третім особам.
  3. c) У разі виникнення підозри, що пароль став відомий третім особам, слід негайно спробувати змінити пароль і повідомити про це Продавця.
  4. d) У разі забуття або втрати пароля, процедура зміни пароля на новий повинна бути проведена негайно. Зміна пароля здійснюється тільки на прохання уповноваженого Клієнта - власника Облікового запису, після підтвердження його особи.
  5. e) При введенні пароля Клієнт повинен переконатися, що він не може бути відомий третім особам.
  6. f) При припиненні або перериванні роботи з Обліковим записом необхідно обов'язково вийти з нього. Це стосується, зокрема, випадків, коли Клієнт відходить від комп'ютера, на якому він працював.
  7. g) Комп'ютери та інші пристрої, з яких Клієнт входить в Обліковий запис, повинні бути захищені за допомогою рішень, що забезпечують захист від шкідливого програмного забезпечення та зовнішніх атак.
 4. Newsletter може бути використаний:
  1. a) надання адреси електронної пошти, на яку буде надсилатися newsletter;
  2. b) натиснувши на кнопку "Підписатися" у формі, розміщеній на сайті Інтернет-магазину.
 5. Підписатися на Інформаційний бюлетень можна також, встановивши відповідний прапорець при створенні Облікового запису - як тільки буде створено Обліковий запис, Клієнт буде підписаний на Інформаційний бюлетень.
 6. Послуга Інформаційного бюлетеня надається безкоштовно на невизначений період часу. Клієнт може в будь-який час і без пояснення причин відмовитися від підписки на Інформаційний бюлетень (відмова від підписки на Інформаційний бюлетень) шляхом
  1. a) натиснувши на посилання для відписки в будь-якому повідомленні, надісланому в рамках Інформаційного бюлетеня, або
  2. b) скориставшись відповідною опцією в Обліковому записі, або
  3. в) надіславши відповідний запит у письмовій або електронній формі на електронну адресу: [email protected].
 7. Бланк замовлення дозволяє Клієнту укласти Договір, додавши Продукт до Кошика, заповнивши дані в Бланку замовлення відповідно до § 4 Умов. У Бланку замовлення Покупець повинен вказати такі дані про себе: ім'я та прізвище/назву компанії, адресу (вулиця, номер будинку/квартири, поштовий індекс, місто, країна), адресу електронної пошти, контактний номер телефону, а також дані, що стосуються Договору купівлі-продажу: Товар(и), кількість Товару(ів), місце та спосіб доставки Товару(ів), спосіб оплати. У випадку Клієнтів, які не є споживачами, необхідно також вказати назву компанії та податковий ідентифікаційний номер, якщо до Замовлення додається рахунок-фактура з ПДВ.
 8. Послуга Бланк Замовлення надається безкоштовно і дозволяє укласти Договір купівлі-продажу без створення Облікового запису, має одноразовий характер і припиняє свою дію в момент оформлення Замовлення за її допомогою або в момент дострокового припинення оформлення Замовлення за її допомогою.
 9. Всі скарги, пов'язані з наданням Продавцем Послуг в електронному вигляді та інші скарги, пов'язані з функціонуванням Інтернет-магазину, а також повідомлення про порушення Умов, можуть бути подані Покупцем в електронному вигляді за допомогою електронної пошти на наступну адресу: [email protected] . Рекомендується, щоб Клієнт вказав в описі скарги: інформацію та обставини, що стосуються предмета скарги, зокрема вид і дату виникнення порушення, прохання Клієнта і контактні дані особи, яка подає скаргу (ім'я, прізвище та адресу для листування) - це полегшить і прискорить розгляд скарги Продавцем. Вимоги, зазначені в попередньому реченні, носять виключно рекомендаційний характер і не впливають на ефективність скарг, поданих з пропуском рекомендованого опису скарги. Рекламації, зазначені в розділі 8 цього пункту, повинні бути розглянуті Продавцем негайно, не пізніше ніж протягом 14 календарних днів з моменту їх отримання. Відповідь на скаргу надсилається на адресу, вказану скаржником. Якщо дані або інформація, надані в рекламації, потребують доповнення, Продавець просить Покупця доповнити рекламацію в зазначеному обсязі до початку розгляду рекламації. Покупець може додати Відгук після придбання Товару, у відповідь на запит, надісланий Продавцем на електронну адресу Покупця з проханням висловити свою думку про Товар, використовуючи відповідну форму, доступну в Інтернет-магазині. Щоб додати Відгук, не обов'язково мати Обліковий запис Покупця для реєстрації та/або входу в систему. Покупець не може включати в зміст Відгуку будь-які інтернет-посилання на інший веб-сайт (посилання) або витяги з вихідного коду.
 10. Кожен Відгук, Питання до Відгуку та Відповідь на Відгук, що надається Клієнтом, ідентифікується тільки за ім'ям та може додатково містити інформацію про вік.
 11. Відгук не може містити
  1. (a) посилання, адреси веб-сайтів, посилання на інші веб-сайти;
  2. б) контент, який зазвичай використовується для образ, включаючи вульгаризми, непристойний, порнографічний контент або контент, що розпалює ненависть, расизм, ксенофобію і конфлікти між націями;
  3. в) контент комерційного або рекламного характеру;
  4. г) персональні дані, в тому числі інших фізичних осіб, зокрема: ім'я, місце проживання, номер телефону або адресу електронної пошти;
  5. e) контент, який не відповідає дійсності, є наклепницьким, порушує особисті права або підриває добре ім'я чи репутацію Продавця; думка не може порушувати чинне законодавство, в тому числі права третіх осіб - зокрема, вона не може бути наклепницькою, порушувати особисті права або бути актом недобросовісної конкуренції чи порушувати моральні або релігійні почуття;
  6. f) контент, який є результатом домовленості з іншими Користувачами або Підрядниками з метою впливу на довіру один до одного.
 12. Продавець може публікувати в Інтернет-магазині вибрані Відгуки, за умови архівування або видалення найстаріших або вибраних Відгуків у випадках зміни макета веб-сайту, опису Продуктів, зміни Продукту, ребрендингу та інших, які зроблять Відгук неактуальним щодо представленого Продукту.
 13. Висновок може бути опублікований на веб-сайті Продавця і в презентації Продукту на інших веб-сайтах, в соціальних мережах, а також в маркетингових комунікаціях, пов'язаних з Продуктом, до якого відноситься Висновок, або пов'язаних з просуванням Продавця. Відповідно до умов чинного законодавства, Продавець має право видалити заяви повністю або частково. Продавець залишає за собою право видалити Відгук повністю або частково, або відредагувати його за необхідності, якщо Відгук: є іншою думкою, що стосується Продукту, стосується Продукту, відмінного від придбаного Покупцем, є скопійованою думкою іншого користувача, порушує авторські права. Перед публікацією Відгуку Продавець може перевірити, чи не порушує він положення розділу 16 або 20 вище, а також на наявність пунктуаційних або орфографічних помилок. Якщо Продавець вважатиме за необхідне усунути будь-які орфографічні або пунктуаційні помилки або будь-яку частину Висновку, що суперечить положенням пунктів 16 або 20 вище, Продавець повідомить про це Покупця, надіславши запропонований зміст Висновку для публікації після усунення таких помилок. Замовник може заперечити проти публікації запропонованого виправленого Висновку.

§ 3. ПРИНЦИПИ КОРИСТУВАННЯ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОМ

 1. Покупець зобов'язаний, зокрема
  1. користуватися Інтернет-магазином відповідно до законодавства, Умов, правил суспільного співіснування, добрих звичаїв, з належною повагою до особистих прав, авторських прав та інтелектуальної власності Продавця та третіх осіб;
  2. вводити дані, які є правдивими, не вводять в оману та не порушують права третіх осіб;
  3. користуватися послугами та функціями, що надаються Продавцем, таким чином, щоб не порушувати роботу Продавця та Інтернет-магазину;
  4. використовувати будь-який контент, розміщений в рамках Інтернет-магазину, тільки для особистого користування.
 2. Продавець інформує, що для Покупця є неприйнятним вчинення дій, які можуть дестабілізувати або перешкоджати функціонуванню Інтернет-магазину або ускладнювати доступ до Інтернет-магазину Продавця або інших Покупців, а також вчинення таких дій, як розміщення в Інтернет-магазині або відправлення через нього незапрошеної комерційної інформації.
 3. Порушення правил: Продавець має право обмежити або позбавити клієнта права користуватися інтернет-магазином у разі порушення клієнтом закону, правил магазину або політики конфіденційності, а також у випадку утруднення роботи магазину або незручностей для інших клієнтів.
 4. Промоакції: Інтернет-магазин може організовувати промоакції на певні товари, і умови цих промоакцій визначає продавець та розміщує їх загальнодоступно на сторінці інтернет-магазину.
 5. Укладання угоди: Клієнт може подати замовлення та укласти угоду, заповнивши форму замовлення на сторінці інтернет-магазину або за допомогою облікового запису, причому дані клієнта заповнюються в обсязі, необхідному для завершення замовлення.

§ 4. ПРАВИЛА УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ

 1. Товари: Усі товари, доступні в інтернет-магазині, є оригінальними, новими і відповідають чинному законодавству.
 2. Доступність замовлень: Замовлення можна подавати цілодобово, 7 днів на тиждень. Замовлення, подані після певного часу або у вихідні дні, можуть бути виконані наступного робочого дня.
 3. Процес оформлення замовлення: Для успішного подання замовлення клієнт повинен додати товар до кошика, заповнити форму замовлення з даними для доставки, вибрати спосіб оплати та доставки, а також прийняти умови правил і політики конфіденційності перед підтвердженням замовлення.
 4. Цей переклад є загальним описом процедур і правил, пов'язаних із замовленням товарів в інтернет-магазині, а також правами та обов'язками клієнта та продавця. Рекомендується завжди ретельно ознайомлюватися з правилами конкретного інтернет-магазину перед здійсненням покупки, щоб розуміти всі умови та правила транзакції.
 5. Усі Товари, доступні в Інтернет-магазині, є оригінальними, абсолютно новими та відповідають чинному законодавству.
 6. Замовлення, зроблені в робочі дні після 15:00, в суботу та неділю, а також у святкові дні, виконуються на наступний робочий день.
 7. Для того, щоб ефективно оформити Замовлення в порядку, зазначеному в пункті 1(а) цього розділу, необхідно
  1. додавання Товару до Кошика,
  2. правильне заповнення Клієнтом доступної на сайті Інтернет-магазину Форми замовлення, що містить дані для відвантаження Товару,
  3. вибір способу оплати, способу доставки
  4. прийняття положень Умов та Політики конфіденційності та натискання кнопки "Замовити".
 8. Для того, щоб ефективно оформити Замовлення, зазначене в підпункті 1(b) цього розділу, необхідно
  1. додати Товар до Кошика,
  2. увійти до Акаунта,
  3. правильне заповнення Клієнтом Бланку замовлення, доступного на сайті Інтернет-магазину,
  4. вибору способу оплати, способу доставки,
  5. прийняття положень Умов та Політики конфіденційності,
  6. і натискання кнопки "Замовити".
 9. правильне заповнення Клієнтом доступної на сайті Інтернет-магазину Форми замовлення, яка містить дані для відвантаження Товару,
  1. вибір способу оплати,
  2. прийняття положень Умов та натискання кнопки "Замовляю".
 10. Під час оформлення Замовлення, до моменту натискання кнопки "Замовити" або до моменту підтвердження Продавцем завершення оформлення Замовлення Клієнтом, Клієнт має можливість змінювати введені дані та змінювати вибір Продукту. Для цього Покупець повинен слідувати повідомленням, що відображаються на екрані, а також інформації, доступній на відповідному веб-сайті Продавця.
 11. Після оформлення Замовлення Продавець негайно підтверджує розміщення Замовлення Покупцем. Підтвердження розміщення Замовлення Продавцем відбувається шляхом відправлення Клієнту електронного повідомлення, що містить підтвердження всіх істотних елементів Замовлення, на адресу, вказану Клієнтом. Електронне повідомлення підтверджує укладення Договору між Продавцем та Покупцем. 9.
 12. Договір вважається укладеним з моменту отримання Покупцем електронного листа, що підтверджує всі істотні елементи Договору купівлі-продажу відповідно до розділу 8 вище.
 13. термін виконання Замовлення (комплектація Замовлення і підготовка його до відправки), включаючи доставку, становить від 1 до 7 робочих днів і розраховується наступним чином:
  1. у разі вибору Покупцем способу оплати при доставці - з дати укладення Договору купівлі-продажу;
  2. у разі вибору Покупцем електронного способу оплати - з дня зарахування оплати в повному обсязі на банківський рахунок Продавця.
 14. Покупець може вносити зміни в Замовлення або анулювати його до моменту підтвердження Замовлення Продавцем.
 15. У разі відсутності замовлених Покупцем Товарів Продавець повідомить про це Покупця, який розмістив Замовлення на Товар в Інтернет-магазині, або повідомить Покупця, який розмістив Замовлення на Товар. У такій ситуації Покупець може погодитися на продовження терміну обробки Замовлення або відмовитися від замовленого Продукту або всього Замовлення.
 16. Як необхідну частину процесу оформлення Замовлення, Покупець повинен прочитати та прийняти ці Умови та Політику конфіденційності, що Покупець повинен підтвердити, поставивши відмітку у відповідному полі перед завершенням оформлення Замовлення. Якщо Покупець не приймає ці Умови або Політику конфіденційності в процесі оформлення Замовлення, можливість придбання Продукту через Інтернет-магазин є недоступною. В рамках процедури оформлення Замовлення Покупець також повинен надати персональні дані, зазначені в формі Замовлення і позначені як обов'язкові, а також ознайомитися з інформаційним пунктом про обробку персональних даних, доступним в Політиці конфіденційності. Надання персональних даних, позначених як обов'язкові, є добровільним, але необхідним для оформлення Замовлення. Надання персональних даних, не позначених як обов'язкові, є добровільним і не є необхідним для оформлення Замовлення.
 17. Інформація про загальну вартість Замовлення, яка включає ціну Продукту, податки та витрати на доставку, відображається щоразу на веб-сайті Форми замовлення під час подання Замовлення, а потім у підтвердженні Замовлення. Перед остаточним оформленням Замовлення відображається загальна вартість, яку повинен сплатити Клієнт, включаючи будь-які податки та витрати на доставку Продукту.
 18. Під час процедури Замовлення - до моменту натискання кнопки "Замовити" - Клієнт має можливість змінити Замовлення в Кошику, зокрема, щодо вибору Продукту, регіону та способу доставки Продукту, способу оплати, даних, зазначених у Бланку замовлення. Замовлення оформляється Клієнтом шляхом натискання на кнопку "Я замовляю". Замовлення, оформлене після натискання кнопки "Замовити зараз", тягне за собою обов'язок оплати.
 19. Покупець, який при оформленні Замовлення вибрав попередню оплату, повинен оплатити ціну і витрати на доставку Продукту протягом 7 днів з моменту отримання електронного листа від Продавця, що підтверджує отримання Замовлення і прийняття Замовлення до обробки. Якщо Клієнт не здійснить оплату протягом 7 днів з дати підтвердження Замовлення, Продавець закликає Клієнта здійснити оплату. Якщо оплата не буде здійснена в повному обсязі в зазначений у виклику термін, Продавець має право анулювати Замовлення, повідомивши про це Покупця електронною поштою, на адресу електронної пошти Покупця або по телефону.
 20. Покупець, який при оформленні Замовлення вибрав оплату при доставці замовленого Товару (накладений платіж), зобов'язаний здійснити оплату при доставці посилки із замовленим Товаром. Право власності на замовлений Товар переходить до Покупця з моменту оплати. Надання електронних послуг Продавцем є безкоштовним.

§ 5. ЦІНИ НА ПРОДУКТИ

 1. Ціни на Продукти, представлені на веб-сторінках Форми замовлення, виражені в польських злотих і є цінами брутто, тобто включають податки, в тому числі податок на продукти та послуги (ПДВ).
 2. Ціни на Товари, представлені в Інтернет-магазині, не включають витрати на доставку Товару. Витрати на доставку замовленого Товару щоразу вказуються в Формі замовлення при оформленні Замовлення, в тому числі безпосередньо перед і в момент затвердження і відправлення Замовлення Покупцем, і включаються в загальну вартість Замовлення. Загальна вартість Замовлення включає в себе ціну Товару та витрати на доставку. Загальна вартість Замовлення, включаючи вартість доставки, повідомляється Клієнту щоразу перед оформленням Замовлення та в електронному листі, що підтверджує Замовлення.
 3. Інформація про ціну Товару, характеристики та істотні особливості Товару доступна в описі Товару в Інтернет-магазині і надається поруч з представленим Товаром.
 4. Ціни на Товари, вказані на веб-сторінках Форми замовлення, дійсні тільки для оформлення Замовлень через Форму замовлення і можуть включати акційні пропозиції або додаткові знижки, які оновлюються після введення коду на знижку.
 5. Якщо Клієнт бажає отримати рахунок-фактуру з ПДВ, він зобов'язаний вказати податковий ідентифікаційний номер у Бланку замовлення. Якщо Клієнт запросить рахунок-фактуру з ПДВ, він буде надісланий на електронну адресу, вказану Клієнтом.

§ 6. СПОСОБИ ОПЛАТИ ЗАМОВЛЕНОГО ТОВАРУ ТА ОПЛАТИ ДОСТАВКИ ЗАМОВЛЕНОГО ТОВАРУ.

 1. Доступні на даний момент способи оплати вказані в Інтернет-магазині на вкладці "Способи оплати" і кожного разу на підсторінці відповідного Продукту, в тому числі в момент, коли Покупець висловлює свою волю бути пов'язаним Договором купівлі-продажу. Доступні способи оплати можуть залежати від обраного Покупцем способу доставки або Продукту.
 2. Постачальником послуг онлайн-платежів є Blue Media S.A..
 3. Доступні способи оплати: Швидкий онлайн-платіж, платіжні картки, традиційний переказ, накладений платіж. Платіжні картки: *
  • Visa
  • Visa Electron
  • Mastercard
  • MasterCard Electronic
  • Maestro
 4. Виконання замовлення почнеться після того, як Інтернет-магазин отримає підтвердження правильного виконання платежу від Платіжного процесора.
 5. Термін дії гарантії становить 2 роки.
 6. Рекламації - Покупець може подати рекламацію щодо Платежу. Скарги розглядаються відповідно до правил Постачальників платіжних послуг.
 7. Дисконтні коди мають термін дії, протягом якого Клієнт може скористатися запропонованою знижкою. Дисконтний код не може бути об'єднаний з будь-яким іншим дисконтним кодом та іншими акціями, якщо правилами відповідної акції не передбачено інше.
 8. Якщо Покупець обирає накладений платіж, він зобов'язаний здійснити оплату при отриманні товару. Відмова Покупця забрати Товар, незважаючи на встановлення додаткового відповідного терміну, є умовою, яка розриває Договір купівлі-продажу. Покупець також може скасувати Замовлення протягом зазначеного терміну без будь-яких наслідків, що не впливає на його право відмовитися від Договору.

§ 7 ДОСТАВКА

 1. Доставка здійснюється кур'єрською службою за адресою, вказаною Покупцем під час оформлення Замовлення. Продавець зобов'язується поставити Покупцеві Товар без дефектів.
 2. Доставка здійснюється на території Республіки Польща та в окремі країни, вказані у вкладці "Доставка" в Магазині. Доступні способи доставки можуть залежати від способу оплати або обраного Покупцем Товару.
 3. Доставка Продукту Покупцеві є платною, якщо в Умовах або Договорі купівлі-продажу не вказано інше. Доступні на даний момент способи і вартість доставки Продукту вказуються Покупцеві у вкладці "Доставка" в Магазині і кожного разу в Кошику, в тому числі в момент вираження волі Покупця на обов'язковість Договору купівлі-продажу.
 4. Час очікування Клієнтом отримання Товару (термін доставки) складається з часу підготовки Замовлення до відправки і часу доставки Товару перевізником.
 5. Термін доставки Товару Покупцеві становить до 14 Робочих днів, якщо коротший термін не вказаний в описі відповідного Товару або в процесі оформлення Замовлення.
 6. Час підготовки Замовлення до відправки Продавцем кожного разу вказується на підсторінці відповідного Товару і обчислюється від дати (початку періоду доставки):
  1. зарахування коштів на банківський або розрахунковий рахунок Продавця - якщо Клієнт обирає оплату банківським переказом, електронним платежем або платіжною карткою;
  2. укладення Договору купівлі-продажу - якщо Покупець обирає спосіб оплати післяплатою.
 7. До часу, зазначеного в п. 6. слід додати час доставки Товару даним перевізником, який залежить від обраної Клієнтом форми доставки і щоразу представлений в Інтернет-магазині в закладці Способи і вартість доставки.

§ 8. ПРАВО НА ВІДКЛИКАННЯ

 1. Відповідно до ст. 27 Закону про права споживачів від 30 травня 2014 р. (Законодавчий вісник за 2017 р., поз. 683, з наступними змінами. ) споживач, а також фізична особа, яка укладає договір, безпосередньо пов'язаний з її підприємницькою діяльністю, якщо зі змісту цього договору випливає, що він не має для цієї особи професійного характеру, що випливає, зокрема, з предмета її підприємницької діяльності, доступного на підставі положень про Центральний реєстр та інформацію про підприємницьку діяльність, може протягом 14 днів відмовитися від цього договору без зазначення причин і без витрат, за винятком витрат, зазначених у ч. 7 та ч. 8 нижче.
 2. Перебіг строку для відмови від договору починається
  1. для договору, на виконання якого Продавець поставляє Товар, будучи зобов'язаним передати його у власність (наприклад, договір купівлі-продажу), - з моменту прийняття Товару у володіння Споживачем або особою, зазначеною в п. 1, або третьою особою, зазначеною Споживачем, крім перевізника, а у випадку договору, що включає в себе кілька Товарів, які поставляються окремо, частинами або по частинах, - з моменту прийняття у володіння останнього Товару,
  2. для інших договорів - від дня укладення договору.
 3. Споживач або суб'єкт, зазначений у пункті 1, може відмовитися від договору, повідомивши Продавця про своє рішення відмовитися від договору однозначною заявою, наприклад, надіславши на електронну адресу: [email protected].
 4. Надсилання інформації про реалізацію права на відмову від договору до закінчення строку для відмови від договору є достатнім для дотримання строку для відмови від договору.
 5. У разі відмови від договору, укладеного на відстані, договір вважається неукладеним. Якщо Клієнт, який є Споживачем або суб'єктом, зазначеним у пункті 1, зробив заяву про відмову від договору до того, як Продавець прийняв його оферту, оферта втрачає свою обов'язковість. У разі відмови від договору Споживач або особа, зазначена в пункті 1, зобов'язаний негайно, але не пізніше, ніж протягом 14 днів з дня, коли Споживач повідомив Продавця про відмову від договору, повернути Товар Продавцю. Для дотримання терміну достатньо, якщо Товар буде відправлений назад до закінчення 14-денного терміну за вказаною адресою: DTW Logistic Group - відділ повернення Noyo Pharm Sochaczewska 98C 05-870 Blonie
 6. Споживач несе прямі витрати, пов'язані з поверненням Продукту [витрати на упаковку, поштові витрати на зворотну відправку].
 7. У разі відмови від договору Продавець зобов'язаний негайно, не пізніше ніж протягом 14 днів з дня отримання заяви Споживача або суб'єкта, зазначеного в п. 1, про відмову від договору, повернути всі отримані від нього платежі.
 8. Повернення платежів здійснюється Продавцем за допомогою тих самих платіжних засобів, які використовував Споживач або суб'єкт, зазначений у пункті 1, якщо суб'єкт прямо не погодився на інший спосіб повернення платежів. Продавець має право утримати відшкодування платежів, отриманих від Покупця, до моменту повернення Товару або надання Споживачем чи особою, зазначеною в пункті 1, доказів повернення Товару, в залежності від того, яка подія відбудеться раніше.
 9. Покупець несе відповідальність за будь-яке зменшення вартості товару, що виникло в результаті використання товару не так, як це було необхідно для з'ясування характеру, характеристик і функціонування товару.
 10. Відповідно до ст. 38 Закону про права споживачів від 30 травня 2014 р. (Законодавчий вісник 2017 р., поз. 68, з наступними змінами), право на відмову від договору, укладеного дистанційно, не надається споживачеві або суб'єкту, зазначеному в ч. 1, щодо договорів
  1. про надання послуг, якщо продавець виконав послугу в повному обсязі за чітко вираженою згодою споживача, який перед наданням послуги був поінформований про те, що після виконання послуги продавцем він втратить право на відмову від договору
  2. коли об'єктом виконання є неперероблена річ, виготовлена за специфікацією споживача або призначена для задоволення індивідуальних потреб споживача
  3. коли предметом виконання є річ, яка швидко псується або має нетривалий строк придатності;
  4. в яких предметом виконання є річ, що поставляється в герметичній упаковці, яка не може бути повернута після відкриття з міркувань охорони здоров'я або гігієни, якщо упаковка була відкрита після доставки;
  5. в яких предметом виконання є речі, які після доставки за своєю природою стають невіддільними від інших речей.
  6. для надання послуг, коли продавець надав послугу в повному обсязі за чітко вираженою згодою споживача, який був поінформований до початку виконання, що він втратить своє право на відмову після того, як продавець надав послугу;
  7. при постачанні цифрового контенту, який не записаний на матеріальному носії, коли виконання розпочалося за явно вираженою згодою споживача до закінчення періоду відмови та після того, як продавець поінформував споживача про втрату права на відмову від послуги.

§ 9. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ РЕКЛАМАЦІЙ

 1. Продавець зобов'язаний надати Покупцям Товар без фізичних та юридичних дефектів. Продавець несе відповідальність перед Покупцями за недоліки Товару відповідно до правил, викладених у положеннях Закону від 23 квітня 1964 р. Цивільного кодексу (зведений текст Законодавчого вісника від 2018 р., поз. 1025, з наступними змінами), зокрема, у ст. 556 та наступних статтях Цивільного кодексу.
 2. Рекламація може бути подана Замовником в електронному вигляді на наступну адресу електронної пошти: [email protected].
 3. Бажано подавати рекламацію, яка повинна містити, зокрема: ім'я та прізвище, адресу для листування, адресу електронної пошти (e-mail), на яку повинна бути надіслана відповідь на рекламацію, якщо Клієнт бажає отримати відповідь на рекламацію електронною поштою, дату придбання Товару, тип Товару, щодо якого подається рекламація, детальний опис дефекту та дату його виявлення, прохання Клієнта, а також бажаний спосіб інформування Клієнта про спосіб розгляду рекламації. Разом з рекламацією Покупець повинен надати Продавцю доказ придбання Товару. Це може бути, наприклад, копія квитанції або копія рахунку-фактури, роздруківка платіжної картки або інший доказ. Вищевказаний зміст повідомлення про рекламацію є лише прикладом, який Покупець не зобов'язаний використовувати, і він не впливає на ефективність рекламації, поданої з відсутністю рекомендованого опису рекламації.
 4. Клієнт, який реалізує свої права за гарантією, зобов'язаний доставити дефектний Товар за рахунок Продавця за адресою DTW Logistic Group - відділ повернень Noyo Pharm Sochaczewska 98C 05-870 Błonie
 5. Продавець зобов'язаний розглянути претензію та надати відповідь на неї негайно, не пізніше ніж протягом 14 днів від дати подання претензії. Про спосіб вирішення рекламації Клієнт буде поінформований відповідно до даних, зазначених у повідомленні про рекламацію.
 6. Рекламація щодо послуг, наданих в електронному вигляді, повинна містити, зокрема: опис питання, якого стосується рекламація, адресу електронної пошти (адресу електронної пошти), вказану в Бланку замовлення, та адресу електронної пошти (адресу електронної пошти) або адресу для листування, на яку повинна бути надіслана відповідь на рекламацію, якщо Клієнт бажає отримати відповідь на рекламацію поштою або електронною поштою на адресу, яка відрізняється від адреси електронної пошти (адреси електронної пошти), вказаної під час реєстрації Особистого кабінету або в Бланку замовлення, а також бажаний Клієнтом спосіб інформування про те, яким чином буде розглядатися рекламація. Вищезазначений зміст повідомлення про скаргу є лише прикладом, який Клієнт не зобов'язаний використовувати, і не впливає на ефективність скарг, поданих без рекомендованого опису скарги. Скарга буде розглянута, і Клієнт буде проінформований про спосіб розгляду скарги негайно, не пізніше, ніж протягом 14 днів з дати подання скарги. Клієнт буде проінформований про спосіб розгляду скарги відповідно до даних, зазначених у поданні скарги.
 7. У разі виявлення недоліків у рекламації Продавець попросить Покупця заповнити їх відповідно до адресних даних, зазначених у повідомленні про рекламацію.

§ 10. ПОЗАСУДОВІ СПОСОБИ РОЗГЛЯДУ РЕКЛАМАЦІЙ ТА ПРЕД'ЯВЛЕННЯ ПРЕТЕНЗІЙ

 1. Детальну інформацію про позасудові процедури розгляду скарг та подання позовів, а також правила доступу до цих процедур можна отримати в офісах та на веб-сайтах районних (міських) омбудсменів з питань захисту прав споживачів, громадських організацій, до статутних завдань яких входить захист прав споживачів, воєводських інспекцій Торгової інспекції, а також за наступними адресами Управління з питань конкуренції та захисту прав споживачів: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php, https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php, www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php, www. uokik.gov.pl/sprawy indywidualne.php.
 2. Клієнт, який має статус споживача або суб'єкта, зазначеного в § 8.1, може отримати безкоштовну допомогу у вирішенні індивідуального спору між споживачем і продавцем, скориставшись безкоштовною юридичною допомогою міського або повітового омбудсмена з питань захисту прав споживачів або громадської організації, до статутних завдань якої входить захист прав споживачів, наприклад, Союзу споживачів - адреса веб-сайту: www.federacjakonsumentow.org.pl.
 3. Європейська мережа центрів захисту прав споживачів також допомагає у вирішенні індивідуальних спорів та скарг споживачів, пов'язаних з транскордонними транзакціями. Їхні адреси можна знайти на веб-сайті Європейського центру захисту прав споживачів за адресою: www.konsument.gov.pl.
 4. Клієнт, який є споживачем або суб'єктом, зазначеним у § 8 (1), має, серед іншого, наступні можливості скористатися позасудовим вирішенням спорів:
  1. звернутися до воєводського інспектора Торгової інспекції з проханням розпочати процедуру позасудового врегулювання спору між Споживачем або особою, зазначеною в § 8 (1), та Продавцем шляхом надання сторонам можливості зблизити позиції сторін для вирішення спору або надання сторонам пропозиції щодо врегулювання спору,
  2. має право звернутися до постійно діючого третейського суду, що діє при воєводському інспекторі Торгової інспекції, з проханням вирішити спір, що випливає з укладеного договору купівлі-продажу. Торгова інспекція є органом, уповноваженим здійснювати процедури позасудового врегулювання споживчих спорів. Завдання Торгової інспекції щодо проведення процедур позасудового врегулювання споживчих спорів та організації і проведення постійно діючих третейських судів виконують компетентні на місцях воєводські інспектори
 5. Торгової інспекції. Перелік усіх воєводських інспекторів Торгової інспекції та постійно діючих третейських судів, а також адреси їхніх веб-сайтів можна знайти на веб-сайті Управління з питань конкуренції та захисту прав споживачів за адресою www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 6. Торгова інспекція є органом, уповноваженим проводити процедури позасудового врегулювання споживчих спорів. Завдання Торгової інспекції щодо проведення процедур позасудового врегулювання споживчих спорів, а також організації та діяльності постійно діючих третейських судів виконують компетентні на місцях воєводські інспектори Торгової інспекції. Перелік усіх воєводських інспекторів Торгової інспекції та постійно діючих третейських судів, а також адреси їхніх веб-сайтів можна знайти на веб-сайті Управління з питань конкуренції та захисту прав споживачів за адресою www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 7. Перелік установ, які займаються позасудовим врегулюванням споживчих спорів, разом з інформацією про тип справ, які розглядають окремі установи, можна знайти на веб-сайті Управління з питань конкуренції та захисту прав споживачів за адресою www.uokik.gov.pl. Також існує контактний пункт при Голові Управління з питань позасудового врегулювання споживчих спорів та Інтернет-система вирішення споживчих спорів, завданням яких є надання допомоги споживачам у питаннях позасудового врегулювання споживчих спорів, зокрема у спорах, що виникають з транскордонних договорів, укладених зі споживачами.
 8. Використання доступних позасудових процедур розгляду скарг та відшкодування можливе після завершення процедури розгляду скарги і є добровільним - обидві сторони повинні погодитися на таку процедуру.
 9. Продавець погоджується брати участь у позасудовому врегулюванні спорів разом зі Споживачем або особою, зазначеною в § 8(1).

§ 11. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ ТА ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

 1. Адміністратором персональних даних Покупців є Продавець, а детальні правила обробки персональних даних описані в Політиці конфіденційності. Інформація про файли cookie доступна в Політиці конфіденційності.

§ 12. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Договори, укладені за допомогою Бланку замовлення або Бланку покупки, укладаються польською мовою.
 2. Продавець користується всіма правами Клієнтів, передбаченими положеннями чинного законодавства, зокрема, правами, передбаченими положеннями Закону від 23 квітня 1964 р. Цивільного кодексу (зведений текст Дз. У. від 2018 р., поз. 1025 з наступними змінами) та Закону від 30 травня 2014 р. Про права споживачів (Дз. У. від 2017 р., поз. 683). Положення цих Умов не мають на меті обмежити або виключити будь-які права Клієнтів, передбачені законодавством.
 3. Ці Умови доступні безкоштовно в Інтернет-магазині у вкладці "Умови та положення". Умови розміщені на Інтернет-сторінці у формі, яка дозволяє придбати, відтворити та записати зміст цих Умов за допомогою телеінформаційної системи, що використовується Клієнтом.
 4. Запис, фіксація та надання доступу до змісту Договору, укладеного через Інтернет-магазин, відбувається шляхом надсилання Клієнту інформації, передбаченої законом, на вказану ним адресу електронної пошти.
 5. Кожен Клієнт буде проінформований про зміст змін до Умов шляхом розміщення на домені Продавця повідомлення про зміну Умов, нової редакції Умов, а також за допомогою електронної пошти. У разі внесення змін до цих Умов, всі Договори, укладені та оформлені до дати набрання чинності змінами до Умов, будуть виконуватися відповідно до Умов в редакції, що діяла на дату укладення Договору та оформлення Замовлення Покупцем.
 6. У питаннях, не врегульованих цими Умовами, застосовуються положення польського законодавства, зокрема, Закон від 23 квітня 1964 року Цивільний кодекс (консолідований текст Законодавчий вісник за 2017 рік, поз. 459 з наступними змінами), а у випадку Клієнтів, які є Споживачами, також положення Закону від 30 травня 2014 року Про права споживачів (Законодавчий вісник за 2017 рік, поз. 683).
 7. Умови доступні в електронному вигляді на сайті https://noyopharm.com (вкладка "Умови") і діють у цій редакції з 01.04.2023.
Сайт працює в режимі перегляду
Переглянути повну версію сайту
Sklep internetowy Shoper Premium