Regulamin konkursu Menopauza

Regulamin Konkursu “Wygraj NOYO Menopause”

 

 1. Organizator Konkursu Konkurs jest organizowany przez Noyo Pharm Sp. z o.o Marywilska 60/24 03-042 Warszawa, NIP 5242957810, REGON 523922660, KRS 0001008012, (dalej jako “Organizator”).
 2. Promocja przeprowadzana jest zgodnie z niniejszym regulaminem (dalej jako: Regulamin Promocji). W zakresie nieuregulowanym Regulaminem Promocji, w szczególności dotyczących zamówień́ realizowanych za pomocą̨ Sklepu, odpowiednie zastosowanie mają postanowienia regulaminu Sklepu dostępnego pod adresem: https://noyopharm.com/regulamin (dalej jako: Regulamin Sklepu).
 3. Udział w Promocji i uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
 4. Przystąpienie do Promocji oznacza zaakceptowanie warunków niniejszego Regulaminu.
 5. Promocja trwa od dnia 08.03.2024 r. do godz. 23.59 dnia 15.03.2024 r. 
 6. Zasady uczestnictwa
 7. Jak wziąć udział?
  • Odpowiedz na pytanie konkursowe: “Co jest dla Ciebie największym wyzwaniem w okresie menopauzy i postmenopauzy?” Odpowiedź umieść w komentarzu pod postem: Instagram (link) lub Facebook (link)
  • Polub profil NOYO Pharm na Facebooku (https://www.facebook.com/NOYOPharm/) lub Instagramie (https://www.instagram.com/noyo_pharm/)
  • Zapisz się do newslettera NOYO Pharm na stronie www.noyopharm.com/newsletter.
 8. Nagrody
 9. Ocena i wybór zwycięzców
  • Zwycięzcy zostaną wybrani przez zespół NOYO Pharm na podstawie kreatywności i oryginalności odpowiedzi.
  • Wybór zwycięzców nastąpi do dnia 25 marca 2024 roku.
 10. Ogłoszenie wyników
 11. Zobowiązania zwycięzców
  • Osoby wybrane zobowiązane są do wystawienia opinii o produkcie NOYO Menopause po miesiącu stosowania na stronie www.noyopharm.com
  • Koszty przesyłki nagrody pokrywa zwycięzca.
 12. Postanowienia końcowe
  • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez wcześniejszego powiadomienia.
  • Wszelkie spory wynikające z konkursu będą rozstrzygane przez Organizatora.
  • Organizator jest administratorem danych osobowych Uczestników Promocji i przetwarza dane osobowe Uczestników niezbędne do organizacji Promocji w sposób i na zasadach określonych w Regulaminie sklepu internetowego oraz Polityce prywatności sklepu internetowego.
  • Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie postanowienia Regulaminu Sklepu internetowego, powszechnie obowiązujące przepisy prawa - przepisy kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.
  • Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 08.03.2024 r.
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium